ระบบ CHEQA Online วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ โปรดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบ

สำหรับประเมินปี 2553   สำหรับประเมินปี 2552
     
  http://cheqa53.sct.ac.th     http://cheqa52.sct.ac.th
สำหรับประเมินปี 2554   สำหรับประเมินปี 2555-2556
     
  http://cheqa54.sct.ac.th     http://cheqa56.sct.ac.th
สำหรับประเมินปี 2558-2559